Αποτελέσματα των Ελληνικών συμμετοχών Σνάουτσερ (181,182,183) στο WDS AMSTERDAM 2018

1. Ο σκύλος με το όνομα: “Alpha Sirius Woof BOUNTY” της φυλής Σνάουτσερ Μαύρο,  θηλυκό, με αριθμό ΒΕΚ 155795 ιδιοκτησίας και εκτροφής Άγγελου Καραγεώργου – Αχιλλέα Ευθυμίου, συμμετείχε στο WDS AMSTERDAM 2018 με κριτή τον Jorge Nallem και έλαβε τον χαρακτηρισμό: Excellent I, BOS, double CAC, CACIB, WORLD WINNER 2018.

2. Ο σκύλος με το όνομα: “ICHIROU BLACK Grand Calvera” της φυλής Σνάουτσερ Μαύρο,  αρσενικό, με αριθμό ΒΕΚ 148693 ιδιοκτησίας Άγγελου Καραγεώργου – Αχιλλέα Ευθυμίου, συμμετείχε στο WDS AMSTERDAM 2018 με κριτή τον Jorge Nallem και έλαβε τον χαρακτηρισμό: Excellent IV

3. Ο σκύλος με το όνομα: “GREEK LOVER Grand Calvera” της φυλής Σνάουτσερ Μαύρο,  αρσενικό, με αριθμό ΒΕΚ 142327 ιδιοκτησίας Άγγελου Καραγεώργου – Αχιλλέα Ευθυμίου, συμμετείχε στο WDS AMSTERDAM 2018 με κριτή τον Jorge Nallem και έλαβε τον χαρακτηρισμό: Excellent III

Ο Όμιλος Σνάουτσερ συγχαίρει τις ελληνικές συμμετοχές στο WDS AMSTERDAM 2018 και εκφράζει την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για το μοναδικό στην ιστορία της κυνοφιλίας αποτέλεσμα της ελληνικής εκτροφής σνάουτσερ: Alpha Sirius Woof BOUNTY: WORLD WINNER 2018.