Θέματα Γ.Σ. Συζήτηση και τροποποίηση καταστατικού του ομίλου. Συζήτηση και τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού του ομίλου!

Πατήστε: νέος εσωτερικός κανονισμός