Ζωοθεραπεία, για ποιον και γιατί;

 

Η ζωοθεραπεία ονομάζεται επίσης θεραπεία με τη διαμεσολάβηση ζώων.

Στην πραγματικότητα αναφερόμαστε στη θεραπευτική παρέμβαση που πραγματοποιεί ο εκάστοτε επαγγελματίας, (πχ. ψυχίατρος, ψυχολόγος, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής, κοινωνικός λειτουργός, νοσηλευτής, εκπαιδευτικός, ειδ. παιδαγωγός, κ.α.) έχοντας ως συνεργάτη το κατοικίδιο ζώο του το οποίο πληροί συγκεκριμένα κριτήρια και φέρει πιστοποίηση τόσο ο θεραπευτής ως ζωοθεραπευτής όσο και το ζώο του ως ζώο διαμεσολάβησης.

Η ζωοθεραπεία μπορεί να φέρει πολλά οφέλη σε ανθρώπους που βρίσκονται σε μια κατάσταση ευαλωτότητας για διάφορους λόγους, είτε διανύουν μια περίοδο αρρώστιας και λαμβάνουν μία ανακουφιστική φροντίδα, είτε βρίσκονται σε νοσοκομεία ή κλινικές, σε οίκους ευγηρίας, σε ψυχιατρεία, σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σε εκπαιδευτικές δομές, κ.α., είτε επισκέπτονται ιδιωτικά θεραπευτές για περαιτέρω υποστήριξη σε όσα τους δυσκολεύουν, αντιμετωπίζουν ή καλούνται κάθε φορά να διαχειριστούν, είτε είναι παιδιά με διαφορετικού τύπου δυσκολίες, από συναισθηματικές μέχρι γνωστικές ή αναπτυξιακές.

Τα ζώα στη ζωοθεραπεία προσφέρουν αμέτρητα οφέλη: προσφέρουν τη δυνατότητα ακρόασης, ενισχύουν τη μνήμη, τη συγκέντρωση, την ανάπτυξη και διατήρηση γνωστικών λειτουργιών, βοηθούν σημαντικά στην αυτοεκτίμηση, την κοινωνικοποίηση, τη δημιουργία συνθηκών για κοινωνικές επαφές και αλληλεπίδραση, στην αποδοχή των διαφορών, ενώ παρέχουν πολλούς τρόπους να εργαστούμε πάνω στην ισορροπία, την κινητικότητα κ.α.

Η θεραπεία με τη βοήθεια των κατοικίδιων  ζώων των επαγγελματιών ζωοθεραπευτών, τα οποία είναι προσεκτικά επιλεγμένα και εκπαιδευμένα στο άμεσο περιβάλλον των ιδίων, χρησιμοποιείται ήδη ευρέως σε ορισμένες χώρες όπως ο Καναδάς και όλο και σε περισσότερες περιοχές στη Γαλλία, και εδώ και πλέον και στην Ελλάδα και περιλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις με τη βοήθεια ζώων κατά τη διάρκεια ατομικών ή ομαδικών συνεδριών υπό την επίβλεψη ειδικού στη διαμεσολάβηση με ζώα.

Πώς όμως αξιολογούνται τα οφέλη αυτών των συνεδριών ζωοθεραπείας;Ο ζωοθεραπευτής αρχικά έχει δομήσει τους στόχους που θέτει κάθε φορά για κάθε έναν άνθρωπο ή ομάδα που δουλεύει μαζί τους. Στο τέλος κάθε συνεδρίας, συμπληρώνει ένα φύλλο αξιολόγησης με τους στόχους που επιτεύχθηκαν ή όχι και μια κλίμακα αξιολόγησης. Μερικά πολύ απλά παραδείγματα τέτοιων παρατηρήσεων μπορεί να είναι αν κράτησε το λουρί, τάισε το ζώο, το φρόντισε, αν και με ποιο τρόπο τόλμησε να το χαϊδέψει, ποια πράγματα από τους στόχους κάνει μόνος του, αν και πως διαχειρίζεται τη φυσική παρουσία άλλων ή αντιθέτως έχει δυσκολίες, κλπ… αυτός ο τρόπος εργασίας επιτρέπει στον ζωοθεραπευτή να εκτιμήσει πού βρίσκεται ο θεραπευόμενος , και τι πρέπει ακόμα να δουλέψει.

Θα λέγαμε λοιπόν πως ηθεραπεία με τη διαμεσολάβηση των ζώων, επιτρέπει μέσω του  δεσμού που δημιουργείται μεταξύ του ζώου και του ανθρώπου, ο θεραπευόμενος να κινητοποιηθείποικιλοτρόπως και να σημειώσει πρόοδο σε πολλούς τομείς συνολικά (γνωστικά, σωματικά, ψυχοκοινωνικά και συναισθηματικά).

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Ζωοθεραπεία στην Ελλάδα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: institouto-zootherapeias.gr