Ιατρικές εξετάσεις που βοηθούν τη φυλή

Όλο και περισσότεροι εκτροφείς κάνουν ιατρικούς ελέγχους για να έχουν υγιή κουτάβια.

Ο Όμιλος Σνάουτσερ Ελλάδος ακολουθεί τις οδηγίες του ISPU, του οποίου είναι μέλος και παροτρύνει όσους εκτρέφουν τα σκυλιά τους να ακολουθούν τις ίδιες τακτικές για μια πιο υγιή φυλή.

Οι προϋποθέσεις για υγιή εκτροφή από 01/01/2019 είναι οι ακόλουθες:

Σνάουτσερ: DNA profile, HD, κλινική εξέταση ματιών

Σνάουτσερ Γίγας: DNA profile, HD, κλινική εξέταση ματιών

Σνάουτσερ Μινιατούρα: DNA profile, κλινική εξέταση ματιών, MAC, PRA

 

DNA profile: χρησιμοποιείτε για να επιβεβαιώσει την ορθότητα του γενεαλογίου.

HD: ακτινογραφική εξέταση που βοηθά τους εκτροφείς να μειώσουν τα ποσοστά κληρονομικότητας της ασθένειας.

MAC: γενετικός έλεγχος ευαισθησίας μόλυνσης της μινιατούρας σε μυκοβακτηρίδιο.

PRA : γενετικός έλεγχος για την πρόληψη της τύφλωσης στις μινιατούρες που οφείλετε στο συγκεκριμένο γονίδιο.

 

Παρακάτω παραθέτουμε τις επίσημες ιατρικές εξετάσεις που έχουν γίνει σε Σνάουτσερ τα οποία ζουν στην Ελλάδα και παροτρύνουμε και άλλους εκτροφείς να κάνουν και να δημοσιεύσουν τις αντίστοιχες εξετάσεις συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της υγείας στη φυλή.

Alpha Sirius Woof Ajax: DCM (negative), HD (B), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Bounty: DCM (negative), HD (A), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Bonnie: DCM (negative), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Cristiano: DCM (negative),HD (A), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Cleopatra: DCM (negative), HD (A), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Dana: DCM (negative), HD (A), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Dahlia: DCM (negative), HD (A), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Dino: DCM (negative), HD (A), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Ever: DCM (negative), HD (A), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Eros: DCM (negative), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Ema: DCM (negative), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Forwarding: DCM (negative), HD (A), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof File Manager: DCM (negative), HD (A), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Gina: DCM (negative), HD (A), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Gaston: DCM (negative), HD (A), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Garfield: DCM (negative), HD (A), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Gigi: DCM (negative), HD (A), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Atina: DCM (negative), HD (A), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Greek Lover Grand Calvera: DCM (negative), HD (B), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Faedra Black Grand Calvera: DCM (negative), HD (B), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Ichirou Black Grand Calvera: DCM (negative), HD (B), DNA profile_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Fresh Flower of Cindyland: DCM (negative), HD (A), DNA profile_ Σνάουτσερ (αλατοπίπερο)

Amor: DCM (negative), DNA profile_ Σνάουτσερ Γίγας (μαύρο)

Orenda Des 3 Belchen: DCM (negative), DNA profile_ Σνάουτσερ Γίγας (μαύρο)

Dogs and Beauty Ermolaos: MAC (negative), PRA B(negative), DNA profile _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (αλατοπίπερο)

Black Almas Yara: MAC (negative), PRA B(negative), DNA profile _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο)

Archibald Black mini Grand Calvera: MAC (negative), PRA B(negative), DNA profile _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο)

Indie Silver Grand Calvera: MAC (negative), PRA B(negative), DNA profile _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Best Of Dominion Feres: MAC (negative), PRA B(negative), DNA profile _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Wlanimu’s Never Failing Friend: MAC (negative), DNA profile _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Annabelle Glorius Moustache: MAC (negative), PRA B(negative), DNA profile _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Ermiona Mey Briz: MAC (negative), PRA B1(negative), DNA profile _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Be My Sunshine Glorius Moustache: MAC (negative), PRA (negative), DNA profile _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

House Kazak Akban: MAC (negative), PRA (negative), DNA profile _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Alpha Sirius Woof MBS BOB: MAC (negative), PRA (negative), DNA profile _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Star’s of White Night Amazonka: MAC (negative), PRA (negative), DNA profile _  Σνάουτσερ Μινιατούρα (λευκό)

 

Πρωταθλητές Νέων ομίλου Σνάουτσερ Ελλάδος (JCH.S.C.GR)

Alpha Sirius Woof Bounty (WW’18, EW’18) _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Gina_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Forwarding_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof File Manager_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Gigi_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Gaston_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Cesare _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Ema _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Eros_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Ichirou Black Grand Calvera _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Butters _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Bonnie _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Ever _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Bam Bam_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Junior _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Beba _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Isa _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Ja _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Joy _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Sephora Des Regaires _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Fletcher alarm Beskyd_Σνάουτσερ (αλατοπίπερο)

Beksa Marval Mines_Σνάουτσερ (αλατοπίπερο)

Dogs and Beauty Ermolaos _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (αλατοπίπερο)

Dogs and Beauty Kalliopi _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (αλατοπίπερο)

Black Almas Yara _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο)

Fixus String of Pearls _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο)

Victorious Star Go In and Win _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο)

Alpha Sirius Woof MB Conan _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο)

Alpha Sirius Woof MB Carla_ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο)

Be my Sunshine Glorious Moustache_ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Indie Silver Grand Calvera _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Jeryl _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Titikaka all of dominion _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Bananas Smart dog breeding _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Betty Boo smartdogbreeding _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Abraxas Di atra canis _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Ramon Di atra canis _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

organic olive z dixie _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Alpha Sirius Woof MBS BOB _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Star’s of White Night Amazonka  _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (λευκό)

Alpha Sirius Woof Dakota  _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (λευκό)

Alpha Sirius Woof Daytona Σνάουτσερ Μινιατούρα (λευκό)

Gloris Namibia _ Σνάουτσερ Γίγας (μαύρο)

Πρωταθλητές Oμίλου Σνάουτσερ Ελλάδος (CH.S.C.GR)

Alpha Sirius Woof Bounty (WW’18, EW’18) _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Bonnie _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Forwarding_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof File Manager_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Gina_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Gigi_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Dino_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Dahlia_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Cristiano_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Eva_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Ajax_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Ichirou Black Grand Calvera_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Greek Lover Grand Calvera _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Faedra Black Grand Calvera_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Dogs and Beauty Ermolaos _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (αλατοπίπερο)

Black Almas Yara _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο)

Alpha Sirius Woof MB Abba _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο)

Alpha Sirius Woof MB Angelo _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο)

Best Of Dominion Feres _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

House Kazak Akban _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

House Kazak Xandra _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Star’s of White Night Amazonka  _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (λευκό)

 

Πρωταθλητές Ελλάδος (CH.GR)

Alpha Sirius Woof Bounty (WW’18, EW’18) _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Bonnie _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Butters _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Ajax _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Gina_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Gigi_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Gaston_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Garfield_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Dino_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Dahlia_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Ever_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Forwarding_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof File Manager_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Alpha Sirius Woof Cristiano_ Σνάουτσερ (μαύρο)

Ichirou Black Grand Calvera _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Greek Lover Grand Calvera _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Faedra Black Grand Calvera _ Σνάουτσερ (μαύρο)

Annabelle Glorious Moustache _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Be my Hero Glorious Moustache _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Be my Sunshine Glorious Moustache_ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

House Kazak Xandra _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

House Kazak Akban _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

House Kazak Xandra _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Alpha Sirius Woof MBS BOB _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Indie Silver Grand Calvera _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (μαύρο ασημί)

Star’s of White Night Amazonka  _ Σνάουτσερ Μινιατούρα (λευκό)

 

Κράτα το

Κράτα το