Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ομίλου ο Επόπτης Γεννών κος. Παναγιωτης Καλαμιδας, ενημερώθηκε και έλεγξε την παρακάτω γέννα:

Kennel: FCI: GR  Alpha Sirius Woof

Schnauzer: Black  (miniature schnauzer)

Puppies: 3 Males, 3 Females DOB: 19/11/2023