Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ομίλου ο Επόπτης Γεννών κος. Παναγιωτης Καλαμιδας, ενημερώθηκε και έλεγξε την παρακάτω γέννα:

Kennel: FCI: GR  Black Diamond Invasion

Schnauzer: Black  (miniature schnauzer)

Puppies: 2 Males, 4 Females DOB: 02/12/2023