Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ομίλου ο Επόπτης Γεννών κος. Παναγιωτης Καλαμιδας, ενημερώθηκε και έλεγξε την παρακάτω γέννα:

Kennel: FCI: GR  Irish Tekila

Schnauzer: Black & Silver (miniature schnauzer)

Puppies: 3 Males, 4 Females DOB: 17/11/2023