Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ομίλου ο Επόπτης Γεννών κος. Αγγελος Καραγεώργος, ενημερώθηκε και έλεγξε την παρακάτω γέννα:

Kennel: FCI: GR  Atra Canis

Schnauzer: Black & Silver (miniature schnauzer)

Puppies: 3 Males DOB: 10/09/2023

 

Μητέρα: ORGANIC OLIVE z Dixie

Health & Genetic tests: Excellent Test Character, MAC, PRA, CMT, SCD, vWD1, MYOTONIA, PMDS ALL CLEAR, eyes2023 ok, DNA Profile

J CH GR, J CH S.C.GR, CHGR

 

Πατέρας: AMON di Atra Canis

Health & Genetic tests:

Excellent Test Character, MAC, PRA, CMT, SCD, vWD1, MYOTONIA, PMDS ALL CLEAR, eyes2023 ok, DNA Profile

J CH GR, J CH S.C.GR, CHGR