Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ομίλου ο Επόπτης Γεννών κος. Παναγιώτης Καλαμίδας, ενημερώθηκε και έλεγξε την παρακάτω γέννα:

Kennel: Black Diamond Invasion

Schnauzer: Black(miniature schnauzer)

Puppies: 1 Males(BS), 4 Females(1B,1BS,2PS), DOB:29/03/2022

Μητέρα:Alpha Sirius Woof MB ALICE

PRA, MAC, DNA  CD

Πατέρας: Best Of Dominion HITACHI

JCHGR CHGH GRAND CH GR

https://www.facebook.com/natasha.rountaki

email: natsiou.nastasy@gmail.com