Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ομίλου ο Επόπτης Γεννών κος. Παναγιώτης Καλαμίδας, ενημερώθηκε και έλεγξε την παρακάτω γέννα:

Kennel: FCI: GR 097/15 Alpha Sirius Woof

Schnauzer: Black – Silver (miniature schnauzer)

Puppies: 3 Males, 4 Females, DOB: 25/03/2022

 

Μητέρα: Betty Boo SmartDogBreeding

Health & Genetic tests: Excellent Test Character, MAC clear, PRA clear, DNA profile, eyes clear 2021

CHGR, J CHGR, J CHS.C.

 

Πατέρας: Alpha Sirius Woof MBS BOB

Health & Genetic tests: Excellent Test Character, MAC clear, PRA clear, DNA profile, eyes clear 2021

CHGR, J CHGR, J CHS.C.