Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ομίλου ο Επόπτης Γεννών κος. Παναγιώτης Καλαμίδας, ενημερώθηκε και έλεγξε την παρακάτω γέννα:

Kennel: FCI: GR 097/15 Alpha Sirius Woof

Schnauzer: Black (standard)

Puppies: 4 Males, 4 Females, DOB: 03/07/2021

 

Μητέρα: Alpha Sirius Woof CLEOPATRA

Health & Genetic tests: Excellent Test Character, HD A, DNA DCM Clear, DNA Profile, eyes OK 2021

 

Πατέρας: GREEK LOVER Grand Calvera

Health & Genetic tests: Excellent Test Character, BH/VT, HD B DNA DCM Clear, DNA Profile, eyes OK 2021

GRAND CHGR, CH GR, JCHGR, CH.S.C.GR, CH BiH

 

e-mail: asw@alphasiriuswoof.gr

Web: www.alphasiriuswoof.gr

Facebook: https://www.facebook.com/angelos.karageorgos

Telephon: +30694436410