Στις 04 Μαρτίου είχε ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία και είχαμε πλέον αρ. πρωτοδικείου, αρ. από τη νομαρχία, έναρξη στην εφορία και φυσικά τα βιβλία και το μπλοκ αποδείξεων του ομίλου. Με πλήθος κόσμου και επιθυμία να μετέχουν στον όμιλο. Σκοπός του όμιλος φυσικά είναι η γνωριμία με τη φυλή η βελτίωση και η σωστή προώθησή της. Για το σκοπό αυτό έχουμε συμβουλευτικούς κανόνες, σύμφωνα με την FCI.