Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ομίλου ο Επόπτης Γεννών κ. Αχιλλέας Ευθυμίου, ενημερώθηκε και έλεγξε(ηλεκτρονικά) την παρακάτω γέννα του εκτροφείου Glorious Moustache:

NEW PUPPIES!!!

Schnauzer Miniature: Black&Silver

Puppies: 6 Males, 1 Female

Μητέρα: House Kazak Xandra

JCHGR ,CHGR, Grand CHGR, CH.S.C.GR

Πατέρας: House Kazak Akban

JCHGR ,CHGR, Grand CHGR, CH.S.C.GR

MAC (negative), PRA (negative), DNA profile