Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ομίλου ο Επόπτης Γεννών κος. Αγγελος Καραγεώργος, ενημερώθηκε και έλεγξε την παρακάτω γέννα:

Kennel: FCI: GR  Atra Canis

Schnauzer: Black & Silver (miniature schnauzer)

Puppies: 3 Males DOB: 03/07/2021

 

Μητέρα: INDIE Silver Grand Calvera

Health & Genetic tests: Excellent Test Character, MAC Clear, PRA Clear, DNA Profile, eyes OK 2021

J CH GR, J CH S.C.GR, CHGR, GRAND CH GR, CH S.C.GR

 

Πατέρας: Silver Stone Z Dixie

Health & Genetic tests: Excellent Test Character, MAC Clear, PRA Clear, DNA Profile, eyes OK 2021

 

 

e-mail: Atracanisschnauzers@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/AtraCanisSchnauzers

Telephon: +306970998177