Βραβεύσεις των καλύτερων Σνάουτσερ για το 2017 σύμφωνα με το βαθμολογικό σύστημα του ΚΟΕ

 

Ανάδειξη της κας Βούλας Παπουτσάνη ως επίτιμο μέλος του ομίλου μας

Βράβευση των καλύτερων εκτροφείων

  Έπαθλα και ανταλλαγή δώρων με την κριτή Eva L. Borg