Ανοιχτές συναντήσεις με σκοπό την κοινωνικοποίηση των σκύλων.