Ο Όμιλος Σνάουτσερ, στα πλαίσια της προσπάθειας να  δίνει τις ίδιες δυνατότητες και σε όσους μένουν μακρυά από την Αθήνα, ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα του κριτή Boris Baic στο extra CAC στις 22/07/23, θα υπολογιστούν ως αποτελέσματα ειδικής του ομίλου.

Ο Boris Baic είναι διεθνής κριτής από τη Σλοβενία, μέλος της επιτροπής εκτροφής φυλών: Shar Pei, Terriers, Doberman, Rottweiler, Great Dane, Schnauzer,  Boxer.