Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ομίλου ο Επόπτης Γεννών κ. Αχιλλέας Ευθυμίου, ενημερώθηκε και έλεγξε την παρακάτω γέννα:

NEW PUPPIES!!!

Kennel: FCI: ORENDA’S AVRA

Schnauzer Giant: Black

Puppies: 1 Males, 2 Females

Μητέρα: ORENDA DES 3 BELCHEN

HD B DNA DCM Clear, DNA Profile, eyes OK 2020

Πατέρας: ANDREAS 

e-mail: mmavrakis@gmail.com