Χαρακτηριστικά

Γέννες Σνάουτσερ Γίγας σύμφωνα με τον επόπτη γεννών

06/01/2021, Εκτροφείο: Orenda’s Avra,

Schnauzer: Giant Black, Puppies: 1 Male, 2 Females, e-mail: mmavrakis@gmail.com

 

20/10/2020, Εκτροφείο: Illuminati,

Schnauzer: Giant Black, Puppies: 4 Males, 3 Females, e-mail: jbiris@halcor.com