Χαρακτηριστικά

Γέννες Σνάουτσερ σύμφωνα με τον επόπτη γεννών:

13/09/2020, Εκτροφείο: Alpha Sirius Woof,

Schnauzer: Μαύρο (μεσαίου μεγέθους), Puppies: 4 αρσενικά, 3 θηλυκά, e-mail: asw@alphasiriuswoof.gr, Web: www.alphasiriuswoof.gr, Facebook: https://www.facebook.com/angelos.karageorgos, Telephon: +306944364106

 

03/05/2020, Εκτροφείο: Alpha Sirius Woof,

Schnauzer: Μαύρο (μεσαίου μεγέθους), Puppies: 3 αρσενικά, 5 θηλυκά, e-mail: asw@alphasiriuswoof.gr, Web: www.alphasiriuswoof.gr, Facebook: https://www.facebook.com/angelos.karageorgos, Telephon: +306944364106

 

07/04/2020, Εκτροφείο: Alpha Sirius Woof,

Schnauzer: Μαύρο (μεσαίου μεγέθους), Puppies: 6 αρσενικά, 4 θηλυκά, e-mail: asw@alphasiriuswoof.gr, Web: www.alphasiriuswoof.gr, Facebook: https://www.facebook.com/angelos.karageorgos, Telephon: +306944364106

 

22/03/2019, Εκτροφείο: Alpha Sirius Woof,

Schnauzer: Μαύρο (μεσαίου μεγέθους), Puppies: 5 αρσενικά, 3 θηλυκά, e-mail: asw@alphasiriuswoof.gr, Web: www.alphasiriuswoof.gr, Facebook: https://www.facebook.com/angelos.karageorgos, Telephon: +306944364106

 

27/11/2018, Εκτροφείο: Alpha Sirius Woof,

Schnauzer: Μαύρο (μεσαίου μεγέθους), Puppies: 3 αρσενικά, 2 θηλυκά, e-mail: asw@alphasiriuswoof.gr, Web: www.alphasiriuswoof.gr, Facebook: https://www.facebook.com/angelos.karageorgos, Telephon: +306944364106

 

22/03/2018, Εκτροφείο: Alpha Sirius Woof,

Schnauzer: Μαύρο (μεσαίου μεγέθους), Puppies: 4 αρσενικά, 3 θηλυκά, e-mail: asw@alphasiriuswoof.gr, Web: www.alphasiriuswoof.gr, Facebook: https://www.facebook.com/angelos.karageorgos, Telephon: +306944364106

 

20/04/2017, Εκτροφείο: Alpha Sirius Woof,

Schnauzer: Μαύρο (μεσαίου μεγέθους), Puppies: 3 αρσενικά, 4 θηλυκά, e-mail: asw@alphasiriuswoof.gr, Web: www.alphasiriuswoof.gr, Facebook: https://www.facebook.com/angelos.karageorgos, Telephon: +306944364106