Στις 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή θα γίνει η ειδική έκθεση του ομίλου στο χώρο Tatoi Dog Playground με κριτές τους: Λυμπέρης Δημήτριος και Τζέγκας Σάββας, δίνοντας τη δυνατότητα απόκτησης δύο CAC.