Δείτε στα παρακάτω pdf αρχεία τα αποτελέσματα των δύο εκθέσεων

 

RESULTS_4TH_SPECIALTYRESULTS_5TH_SPECIALTY