Δείτε στα παρακάτω pdf αρχεία τα αποτελέσματα των δύο εκθέσεων

RESULTS_4TH_SPECIALTY, RESULTS_5TH_SPECIALTY