Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ομίλου ο Επόπτης Γεννών κ. Αχιλλέας Ευθυμίου, ενημερώθηκε και έλεγξε(ηλεκτρονικά) την παρακάτω γέννα του εκτροφείου Glorious Moustache:

NEW PUPPIES!!!

Schnauzer Miniature: Black&Silver

Puppies: 3 Males, 3 Females

Μητέρα: Be My Sunshine Glorious Moustache

 JCHGR, JCH.S.C.GR,CHGR, Grand CHGR, CH.S.C.GR

MAC (negative), PRA (negative), DNA profile

Πατέρας: House Kazak Akban

JCHGR ,CHGR, Grand CHGR, CH.S.C.GR

MAC (negative), PRA (negative), DNA profile