Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ομίλου ο Επόπτης Γεννών κ. Παναγιώτης Καλαμίδας, ενημερώθηκε και έλεγξε την παρακάτω γέννα:

NEW PUPPIES!!!

Kennel: FCI: PTHIA

Schnauzer: Black (standard)

Puppies: 1 Male, 2 Females

Μητέρα: ATINA

HD A DNA DCM Clear, DNA Profile, eyes OK 2020

 JCHGR

Πατέρας: ALPHA SIRIUS WOOF CRISTIANO  _Excellent Test Character

HD A DNA DCM Clear, DNA Profile, eyes OK 2020

CH GR, CH.S.C.GR,