Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ομίλου ο Επόπτης Γεννών κος. Παναγιώτης Καλαμίδας, ενημερώθηκε και έλεγξε την παρακάτω γέννα:

Kennel: FCI: GR 097/15 Alpha Sirius Woof

Schnauzer: Black (standard)

Puppies: 2 Males, 3 Females, DOB: 06/07/2021

 

Μητέρα: Alpha Sirius Woof DAHLIA

Health & Genetic tests: Excellent Test Character, HD A, DNA DCM Clear, DNA Profile, eyes OK 2021

J CH GR, J CH S.C.GR, CHGR, GRAND CH GR, CH S.C.GR

 

Πατέρας: Alpha Sirius Woof CRISTIANO

Health & Genetic tests: Excellent Test Character, BH/VT, HD B DNA DCM Clear, DNA Profile, eyes OK 2021

J CH GR, J CH S.C.GR, CHGR, CH S.C.GR

 

e-mail: asw@alphasiriuswoof.gr

Web: www.alphasiriuswoof.gr

Facebook: https://www.facebook.com/angelos.karageorgos

Telephon: +30694436410