Χαρακτηριστικά

Εκτροφεία του ομίλου που έχουν τουλάχιστον μια δηλωμένη γέννα στον ΚΟΕ.

 

Alpha Sirius Woof: Schnauzer Black / Miniature Schnauzer Black, Black & Silver, White, Pepper & Salt,

e-mail: asw@alphasiriuswoof.gr

 

Atra Canis: Giant Schnauzer Black / Miniature Schnauzer Black & Silver

e-mail: Atracanisschnauzers@gmail.com

 

Black Diamond Invasion: Miniature Schnauzer Black, Black & Silver

e-mail: natsiou.nastasy@gmail.com

 

Dogs and Beauty: Miniature Schnauzer Pepper & Salt,

e-mail: dogsandbeauty@hotmail.com

 

Glorious Mustache: Miniature Schnauzer Black & Silver,

e-mail: Gloriousmustachekennel@gmail.com

 

Illuminati: Giant Schnauzer Black

 

Orenda’s Avra: Giant Schnauzer Black

e-mail: mmavrakis@gmail.com

 

Pthia:  Schnauzer Black

 

Smart Dog Breeding: Miniature Schnauzer Black & Silver,

e-mail: smartdog101@gmail.gr